Narodziny dziecka to niezwykle ważny okres w życiu każdej kobiety. Jednym z kluczowych czynników warunkujących prawidłowy przebieg ciąży, a także późniejsze zdrowie dziecka jest prawidłowe żywienie

Na każdym etapie ciąży, niewłaściwy sposób odżywiania może wpłynąć negatywnie na rosnący organizm i doprowadzić do trwałych zaburzeń rozwojowych, utrzymujących się w dzieciństwie lub rzutujących w przyszłości na stan zdrowia dorosłego człowieka. Należy mieć świadomość, że dostarczane wraz z dietą składniki pokarmowe mają kolosalny wpływ na tempo wzrostu dziecka, dojrzewanie jego wszystkich narządów, proces metabolizmu, a nawet przyszłe upodobania smakowe. Jednocześnie przy tym wszystkim nie można zapominać o zdrowiu matki, gdyż jej organizm w tym okresie będzie również zmagał się z ważnymi potrzebami.Dlatego jednym z bardzo ważnych działów poradnictwa dietetycznego jest żywienie kobiet w ciąży.

W związku powyższym poraz kolejny w ubiegły czwartek (28.02.2020 r.) zostało przpeorwadzona prelekcja tematyczna w szkole rodzenia. Prelekcja dotyczyła m.in. żywienia kobiet ciężarnych, jakich składników powinny unikać oraz na jakie powinny zwrócić szczególną uwagę kobiety w ciąży.